Acta

Kerkkantore benodig die Algemene Sinode en die Wes-Kaap se Kerkordes en Reglemente. Ander Sinodes se Acta kan op die Argief se webblad gevind word. Klik hier om die Argief se webblad te gaan: Kerkargief

Algemene Sinode

2002: Kerkorde
2004: Notule, Kerkorde
2007: Agenda, Notule, Kerkorde
2011: Agenda, Notule, Kerkorde
2013: Notule, Kerkorde
2015: Agenda, Aanvullende Agenda, Notule

Wes-Kaapland

2003: Kerkorde
2007: Notule.pdf, Notule.doc, Kerkorde
2011: Notule.pdf, Notule.doc, Kerkorde
2015: Agenda, Notule, Kerkorde