Koronavirus

“A crisis do not create our theology, it reveals it”Esau McCaulley
‘n Nasionale inperking (“lockdown“) geld vanaf Vrydagdagoggend 27 Maart om 00:01.
Hierdie blad poog om skakels na al die relevante regulasies, vorms, webwerwe, statistiek, riglyne en omsendbriewe te gee.
Rampfonds basisdokument: PDF
Rampfonds aansoekvorm: Word of PDF
Statistiek vir Suid-Afrika soos op 26-05-2020: Infeksies: 24264, Sterfgevalle: 524

INDEKS

Klik op enige van die skakels om na die toespaslike plek op hiedie webblad te spring:

1. Noodnommers Noodnommers
2. Die amptelike Wet en Regulasies Wet
3. Wes-Kaap Sinode se maatreëls Wes-Kaap Sinode
4. Riglyne en omsendbriewe Riglyne
5. Bruikbare video’s Video’s
6. Plakkate Plakkate
7. Nuttige webwerwe
(Aanlyn eredienste)
Webwerwe
8. Prente en infografika Prente

1. NOODNOMMERS

Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes 080 002 9999
WhatsApp 060 012 3456
Suid-Afrikaanse Polisiediens 086 001 0111
Tygerberg Hospitaal 021 938 4911
Water en Sanitasie 080 020 0200
Nasionale Krisislyn 086 132 2322
Onwettige prysverhogings 080 014 1880
Geslagsgeweldnoodlyn 080 042 8428
*120*7867#
Presidensiële blitslyn 17737

2. DIE WET

1. Nasionale algehele inperking (“total lockdown”) geld vanaf Donderdag 26 Maart 2020 om 23:59) tot einde April 2020. Dit was Vlak 5. Vanaf 1 Mei 2020 geld Vlak 4. Vanaf 1 Junie 2020 geld Vlak 3. Die verskil tussen Vlak 4 en Vlak 3 kan hier gesien word: PDF
Die voorstel (steeds onder bespreking) vir die vyf vlakke is hier te kry: PDF
2a. Nuutste regulasies oor werksplekke (29 April 2020). Staatskoerant 43257. Kerkkantore (met minder as tien werknemers) moet veral na klousule 40 kyk: PDF
(a) Werknemers moet óf 1,5 meter uitmekaar sit of ‘n fisiese versperring tussen hulle hê.
(b) Werknemers wat simptome van Covid-19 toon, mag nie toegelaat word om te werk nie.
(c) Die werkgewer moet die nasionale Covid-19-blitslyn (080 002 9999) bel in die geval van nood.
(d) Werknemers moet gesigmaskers aan hê.
(e) Almal moet toegang hê tot seep en water en ontsmettingsmiddels wat vir werkruimtes en hande gebruik kan word.
(f) Werknemers moet hulle hande was of ontsmettingsmiddels gebruik.
(g) Werknemers moet gereeld hul werkruimtes ontsmet.
(h) Werkgewers moet ook enige ander maatreëls neem, soos nodig sou word.
2b. Nuutste regulasies wie in Vlak 4 mag werk (29 April 2020). Staatskoerant 43258. PDF
Vlak 4 gee nog nie die reg aan gemeentes om na normaal terug te keer nie. Eredienste, kleingroep byeenkomste, bidure en funksies is steeds verbode. Huisbesoek is nie moontlik nie. Gemeentes wat aktief betrokke is by hulp- en versorgingsdienste kan wel ‘n permit aan die betrokke personeel gee (Vlak 4, P4). Salarisadministrasie personeel kan ook ‘n permit kry (Vlak 4, H5). LET WEL: Die kantoor kan nie soos normaalweg oop wees nie. Personeel mag slegs hierdie goedgekeurde dienste verrig en moet dan weer huiswaarts keer. Die vereiste by 2a hierbo moet deurgaans gevolg word. Skoonmaakpersoneel kan werk om die kantoor skoon te kry. Tuindienste is ‘n Vlak 3 aktiwiteit.
Die Vlak 4 permit kan hier afgelaai word: Word of PDF
2c. Skole. Onderwysers begin weer op Maandag 18 Mei 2020. Graad 7 en Graad 12 leerders begin op 1 Junie 2020.
3. Vorm B kan hier afgelaai word. Elke persoon wat buite die huis beweeg (vir begrafnis, apteek, kos, troue) moet (of dalk nie?) hierdie vorm voltooi: Permit
4. Spesiale regulasies wat vir die inperking (Lockdown) geld: Grendel Regulasies
5. Wet 57 van 2002 (Wet op Rampbestuur): PDF
6. Die spesiale regulasies wat in terme van die Wet afgekondig is (18 Maart 2020), is hier te kry: Regulasies
7. Verdere regulasies (Staatskoerant 43164, Volume 657 van 26 Maart 2020). Sien veral die regulasie dat elke .za webwerf ’n verwysing na die staat se Covid-19 webwerf moet hê (sien hier onder): Grendel Regulasies 2
8. Verdere regulasies (Staatskoerant 43199). Vissermanne mag ry om snoek te vang, familie mag reis na ‘n begrafnis in ‘n ander provinsie en talle ander regulasies:
Grendel Regulasies 3
Vorm 2: PDF, Docx
Vorm 3: PDF, Docx
9. Die Suid-Afrikaanse regering se amptelike koronavirus webwerf: https://sacoronavirus.co.za/
10. Pres Cyril Ramaphosa se eerste toespraak oor die inperking (op 23 Maart 2020) kan hier afgelaai word: Toespraak

3. SPESIALE MAATREËLS VAN DIE NG KERK IN SA VANAF 16 MAART 2020

 • Finansiële hulp is beskikbaar vir gemeentes (nie vir gemeentes wat verwag dat hulle gaan swaarkry nie, maar vir gemeentes wat reeds swaarkry!):  PDF
 • Voorstelle vir die hantering van deuroffers terwyl daar geen eredienste is nie: PDF
 • Die NG Kerksentrum en Badisa se Hoofkantoor in Bellville, die kantore in Stellenbosch (Argief, Communitas, Kweekskool en die Seminarium) asook die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington is gesluit.
 • Personeel is by die huis (soos die Wet vereis), maar is beskikbaar op hulle selfone en gewone eposse:  Kontakbesonderhede.

4. RIGLYNE, OMSENDBRIEWE EN GEBEURLIKHEIDSPLANNE

 • Riglyne vir die hou van digitale vergaderings: Riglyn; Zoom of GoToMeeting
 • Riglyne vir begrafnisse: Begrafnisse
 • Pastorale skrywe van die Algemene Sinode se Moderamen se Dagbestuur: PDF
 • Talle gemeentes doen navraag oor verlof. Kenny Raats, Bestuurder: Menslike Hulpbronne, het die volgende riglyn op 26 Maart 2020 opgestel. Verlof
 • Die Sinodale Diensgroep vir Toerusting en Navorsing doen blitsnavosing in oorleg met predikante van oor die hele land. Die navorsing kyk watter konsensus na vore kom tydens die pandemie. Hiermee die eers verslag (24 Maart 2020): Blitsnavorsing
 • Skrywe van die Moderatuur soos op 16 Maart 2020: Moderatuur
 • Skrywe van Communitas op 16 Maart 2020: Communitas
 • Tweede skrywe (riglyn) van Communitas op 17 Maart 2020. Interessante onderwerpe soos ‘n “mededeelsame ekonomie” en om vir mense se “welwees verantwoordelikheid te neem” word bespreek. Daar is ook allerlei voorstelle soos om die klokke om 12:00 te lui: Communitas
 • Derde skrywe (riglyn) van Communitas op 19 Maart 2020. Hierdie dokument bestaan uit wenke vanaf gemeentes en allerlei riglyne om alles en nog wat te doen: Communitas
 • Cas Wepener se riglyn oor virtuele sakramente: Sakramente
 • Badisa se Algemene Riglyn: Badisa Riglyn
 • CABSA se vyf riglyne: CABSA

5. BRUIKBARE VIDEO’S

Daar is letterlik honderde video’s beskikbaar oor Covid-19 en die pandemie. Klik maar net “Corona” of “Covid-19” op YouTube en jy sal jou hele kwartantyntydperk genoeg video’s hê om na te kyk. Onderstaande is een van die beter videos. Dit som die verskillende aspekte mooi op en die grafika is goed. Dit is aflaaibaar (58 MB) MP4

6. BRUIKBARE PLAKKATE

 • Wes-Kaap se Regering (in drie tale): PDF
 • Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WHO) se riglyn om hande te was: PDF
 • Alexander Forbes het twee oulike plakkate (in Engels): PDF
 • Badisa: Infografika oor Covid-19: PDF
 • Badisa: Noodnommers wat gebel kan word: PDF
 • Badisa: Nota aan besoekers om hulle hande te was: PDF
 • Badisa: Herinnering aan almal om hande te was: PDF

7. BRUIKBARE WEBWERWE

8. BRUIKBARE PRENTE OF “INFO GRAPHICS”