Koronavirus

“Leef asof jy en ander die koronavirus het”
Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) het COVID-19 op 11 Maart 2020 as ’n pandemie verklaar. President Cyril Ramaphosa het op Sondag 15 Maart 2020 ‘n ramptoestand verklaar. ‘n Nasionale inperking (“lockdown“) geld vanaf Donderdagaand 26 Maart om 23:59). Sien Afdeling 2 hier onder vir die amptelike regulasies – ook oor begrafnisse en wat oop of toe is.

Aantal bevestigde gevalle in Suid-Afrika: 1934 (Bron)

 

INDEKS

Klik op enige van die skakels om na die toespaslike plek op hiedie webblad te spring:

1. Noodnommers Noodnommers
2. Die amptelike Wet en Regulasies Wet
3. Wes-Kaap Sinode se maatreëls Wes-Kaap Sinode
4. Riglyne en omsendbriewe Riglyne
5. Bruikbare video’s Video’s
6. Plakkate Plakkate
7. Nuttige webwerwe
(Aanlyn eredienste)
Webwerwe
8. Prente en infografika Prente

1. NOODNOMMERS

Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes 080 002 9999
WhatsApp 060 012 3456
Suid-Afrikaanse Polisiediens 086 001 0111
Tygerberg Hospitaal 021 938 4911
Water en Sanitasie 080 020 0200
Nasionale Krisislyn 086 132 2322
Onwettige prysverhogings 080 014 1880
Geslagsgeweldnoodlyn 080 042 8428
*120*7867#
Presidensiële blitslyn 17737

1a. SPESIALE NASIONALE MAATREËLS VANAF 24 MAART 2020

 • Nasionale algehele inperking (“total lockdown”) geld vanaf Donderdagnag 26 Maart 2020 om 24:00 (of dan Vrydagoggend 27 Maart 2020 om 00:01). Pres Cyril Ramaphosa se toespraak op 23 Maart 2020 oor die inperking kan hier afgelaai word: Toespraak
 • Inperking geld vir almal vir 21 dae, dit wil sê tot 16 April 2020 om 24:00). Tydens ‘n algehele inperking moet almal in hulle huis bly.  Mense kan die huis slegs verlaat om kos of pille te gaan koop of om hulle staatspensioen te gaan ontvang.
 • Apteke, banke, petrolstasies en supermarkte sal oop bly.
 • Enkele mense is wel vrygestel van die inperking: gesondheidswerkers, noodpersoneel, polisiebeamptes, verkeersbeamptes, soldate, ensovoorts.
 • Skole is gesluit vanaf Woensdag 18 Maart – vermoedelik tot Vrydag 17 April 2020. Skole open dus weer (vermoedelik) op Maandag 20 April 2020.
 • ‘n Reisverbod geld vir alle buitelandse reise.
 • Strande (Kaapstad, George en ander sal vinnig volg) is gesluit. Met die algehele inperking is strande in elk geval buite perke.

2. DIE WET

 • Vorm B kan hier afgelaai word. Elke persoon wat buite die huis beweeg (vir begrafnis, apteek, kos, troue) moet (of dalk nie?) hierdie vorm voltooi: Permit
  Premier Allan Winde se segspersoon noem dat hierdie vorm Fopnuus is. Mense hoef blykbaar nie ’n vorm te voltooi om buite die huis te wees om kos of medisyne te gaan koop nie: “A number of concerned residents have reached out to us to ask if they are required to fill out a form to leave the house to buy essential goods. This form is fake – members of the public do not need to fill out a form to go to the shops or get medicine.” Kontak Bianca Capazorio, segspersoon van Premier Alan Winde, 072 372 7044, Epos in dié verband. Sien volledige berig hier: Wes-Kaap oor Vorm B
 • Spesiale regulasies wat vir die inperking (Lockdown) geld (27 Maart tot 16 April 2020): Grendel Regulasies
 • Vorm 1 se Permit [Regulasie 11B(3)] kan hier afgelaai word: Docx, PDF
 • Wet 57 van 2002 (Wet op Rampbestuur): PDF
 • Die spesiale regulasies wat in terme van die Wet afgekondig is (18 Maart 2020), is hier te kry: Regulasies
 • Verdere regulasies (Staatskoerant 43164, Volume 657 van 26 Maart 2020). Sien veral die regulasie dat elke .za webwerf ’n verwysing na die staat se Covid-19 webwerf moet hê (sien hier onder): Grendel Regulasies 2
 • Verdere regulasies (Regulasiekoerant 11078, Staatskoerant 43199, Volume 658 van 2 April 2020). Vissermanne mag ry om snoek te vang, familie mag reis na ‘n begrafnis in ‘n ander provinsie en talle ander regulasies: Grendel Regulasies 3
  Vorm 2: PDF, Docx
 • Vorm 3: PDF, Docx

 • Die Suid-Afrikaanse regering se amptelike koronavirus webwerf: https://sacoronavirus.co.za/

2a. WAT IS OOP EN WAT IS TOE?

 • Bron: Netwerk24.com, Vrydag 27 Maart 2020: Netwerk24
 • Riglyne vir wat oop of toe is: PDF

3. SPESIALE MAATREËLS VAN DIE NG KERK IN SA VANAF 16 MAART 2020

 • Finansiële hulp is beskikbaar vir gemeentes (nie vir gemeentes wat verwag dat hulle gaan swaarkry nie, maar vir gemeentes wat reeds swaarkry!):  PDF
 • Voorstelle vir die hantering van deuroffers terwyl daar geen eredienste is nie: PDF
 • Die NG Kerksentrum en Badisa se Hoofkantoor in Bellville, die kantore in Stellenbosch (Argief, Communitas, Kweekskool en die Seminarium) asook die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington is gesluit.
 • Personeel is by die huis (soos die Wet vereis), maar is beskikbaar op hulle selfone en gewone eposse:  Kontakbesonderhede.

4. RIGLYNE, OMSENDBRIEWE EN GEBEURLIKHEIDSPLANNE

 • Riglyne vir die hou van digitale vergaderings: Riglyn; Zoom of GoToMeeting
 • Riglyne vir die hou van begrafnisse (sien egter ook die nuwe regulasies van 2 April 2020 vir reis na ander provinsies): Begrafnisse
 • Pastorale skrywe van die Algemene Sinode se Moderamen se Dagbestuur: PDF
 • Talle gemeentes doen navraag oor verlof. Kenny Raats, Bestuurder: Menslike Hulpbronne, het die volgende riglyn op 26 Maart 2020 opgestel. Verlof
 • Die Sinodale Diensgroep vir Toerusting en Navorsing doen blitsnavosing in oorleg met predikante van oor die hele land. Die navorsing kyk watter konsensus na vore kom tydens die pandemie. Hiermee die eers verslag (24 Maart 2020): Blitsnavorsing
 • Skrywe van die Moderatuur soos op 16 Maart 2020: Moderatuur
 • Skrywe van Communitas op 16 Maart 2020: Communitas
 • Tweede skrywe (riglyn) van Communitas op 17 Maart 2020. Interessante onderwerpe soos ‘n “mededeelsame ekonomie” en om vir mense se “welwees verantwoordelikheid te neem” word bespreek. Daar is ook allerlei voorstelle soos om die klokke om 12:00 te lui: Communitas
 • Derde skrywe (riglyn) van Communitas op 19 Maart 2020. Hierdie dokument bestaan uit wenke vanaf gemeentes en allerlei riglyne om alles en nog wat te doen: Communitas
 • Cas Wepener se riglyn oor virtuele sakramente: Sakramente
 • Badisa se Algemene Riglyn: Badisa Riglyn
 • CABSA se vyf riglyne: CABSA

5. BRUIKBARE VIDEO’S

Daar is letterlik honderde video’s beskikbaar oor Covid-19 en die pandemie. Klik maar net “Corona” of “Covid-19” op YouTube en jy sal jou hele kwartantyntydperk genoeg video’s hê om na te kyk. Onderstaande is een van die beter videos. Dit som die verskillende aspekte mooi op en die grafika is goed. Dit is aflaaibaar (58 MB) MP4

6. BRUIKBARE PLAKKATE

 • Wes-Kaap se Regering (in drie tale): PDF
 • Die Wêreldgesondheidsorganisasie (WHO) se riglyn om hande te was: PDF
 • Alexander Forbes het twee oulike plakkate (in Engels): PDF
 • Badisa: Infografika oor Covid-19: PDF
 • Badisa: Noodnommers wat gebel kan word: PDF
 • Badisa: Nota aan besoekers om hulle hande te was: PDF
 • Badisa: Herinnering aan almal om hande te was: PDF

7. BRUIKBARE WEBWERWE

8. BRUIKBARE PRENTE OF “INFO GRAPHICS”